Vrachtautoverzekering


Het is wettelijk verplicht om een WA-autoverzekering af te sluiten voor uw motorijtuig. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verplichting is geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Door deze verplichting zijn alle verkeersdeelnemers gedekt tegen schade die door een andere motorrijtuig toegebracht wordt. De WA-dekking dekt de schade die met een motorrijtuig of door een motorrijtuig is veroorzaakt.

Wa-vrachtautoverzekering dekt alleen schade die u met uw motorrijtuig toebrengt aan een ander voertuig en/ of persoon. Schade aan uw eigen motorrijtuig is niet gedekt.r.

Als aanvulling op de WA dekking kunt u uw verzekering uitbreiden met een beperkte casco dekking. Wa beperkte casco vergoedt diefstal en ruit-, brand- of stormschade aan uw eigen motorrijtuig maar niet de schade die u zelf veroorzaakt aan uw eigen motorrijtuig

WA Casco verzekering dekt naast gedekte schades bij beperkte casco ook schade door vandalisme en schade door ongelukken die u zelf veroorzaakt aan uw eigen motorrijtuig.

Alle verzekeringen op een rijtje voor u

Partners