Veelgestelde vragen


U heeft een inboedelverzekering met een verzekerd bedrag van € 40.000,-. U krijgt schade aan uw inboedel. De schade wordt door de expert vastgesteld op € 10.000,- en de werkelijke waarde van uw inboedel op € 50.000,-. Vaak wordt er gedacht dat het verzekerd bedrag van € 40.000,- in dit geval voldoende is om de schade van € 10.000,- volledig uit te keren. Helaas is dat niet zo. Verzekeraars stellen zich op het standpunt dat zij in dit geval premie hebben ontvangen voor het verzekerd bedrag van € 40.000,- en niet voor het werkelijke waarde van € 50.000,- De uitkering wordt dan als volgt berekend.


Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren hebben invloed op de premie van uw motorrijtuigverzekering. U heeft één schadevrije jaar opgebouwd na een jaar waarin geen schade ten laste van de verzekering is gekomen. Als er wel schade ten laste van de verzekering komt, dan valt u tussen 4 en 6 jaar terug met uw schadevrije jaren. Na 1 januari 2016 is er een vast tabel voor verzekeringsmaatschappijen en de terugval staat dan vast op 5 schadevrije jaren. De schadevrije jaren worden door de verzekeringsmaatschappij vastgelegd in het landelijke systeem Roy-Data. Als u bij een verzekeringsmaatschappij uw verzekering beëindigd, dan geeft de verzekeringsmaatschappij de opgebouwde schadevrije jaren door aan Roy-Data. Als u weer een nieuwe verzekering aanvraagt bij een ander verzekeringsmaatschappij, dan kijkt de nieuwe verzekeringsmaatschappij weer in Roy-Data hoeveel schadevrije jaren u heeft. Als u pas één jaar motorrijtuigenverzekering heb gehad en u heeft al schade in het eerste jaar die ten laste van de verzekering komt, dan heeft u negatieve schadevrije jaren. U komt dan bijvoorbeeld in -3. Dat wordt ook wel de malus situatie genoemd.

Hoeveel schadevrije jaren heb ik?

Als u niet weet hoeveel schadevrije jaren u heeft, dan kunt u dat navragen bij uw vorige verzekeraar. Ook kunt u kosteloos gebruik maken van het inzagerecht op het website van Roy-Data www.seps.nl/home/roy-data/inzagerecht-formulier

Hoe werkt Polischeck?

Wij checken elk jaar uw auto-, motor- en bromfietsverzekeringen. Als er een goedkoop alternatief is, krijgt u een voorstel van ons per mail.

Alle verzekeringen op een rijtje voor u

Partners