Motorverzekering

VERGELIJKEN & AFSLUITEN


Het is wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten voor uw motor, ook als uw motor achter slot en grendel in de garage staat. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verplichting is geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Door deze verplichting zijn alle verkeersdeelnemers gedekt tegen schade die door een andere motorrijtuig toegebracht wordt. Een motorrijtuigenverzekering dekt de schade die met een motorrijtuig of door een motorrijtuig is veroorzaakt. Schadevrije jaren hebben invloed op de premie. U heeft één schadevrije jaar opgebouwd na een jaar waarin geen schade ten laste van de verzekering is gekomen. (lees hier meer over schade vrije jaren).

Wa-verzekering dekt alleen schade die u met uw motor toebrengt aan een ander voertuig en/ of persoon. Schade aan uw eigen motor is niet gedekt. Wordt meestal afgesloten voor motors ouder dan 8 jaar.

Als aanvulling op de WA dekking kunt u uw motorverzekering uitbreiden met een beperkte casco dekking. Wa beperkte casco vergoedt diefstal , brand- of stormschade aan uw eigen motor maar niet de schade die u zelf veroorzaakt aan uw eigen motor. Wordt meestal afgesloten voor motors tussen 4 en 8 jaar oud.

WA Casco verzekering dekt naast gedekte schades bij beperkte casco ook schade door vandalisme en schade door ongelukken die u zelf veroorzaakt aan uw eigen motor. Wordt vaak afgesloten voor motors tussen 0 en 4 jaar.

Kortingen en aanvullende dekkingen


Er zijn verzekeringsmaatschappijen die korting geven op de premie van de motorverzekering. Deze korting kan gegeven worden wanneer u een erkende rijvaardigheidscursus heeft gevolgd. De korting wordt uitsluitend verleend indien het certificaat voor een VRO-cursus is afgegeven door KNMV/VRO/VRT, NVVM, VZN, MRO, Freebike, MIG-Twente, Advanced Motortrainingen en Safety Motortrainingen.Het certificaat word geverifieerd op het moment van de definitieve aanvraag. Bij een motorverzekering kunt u uw eigen polis samenstellen, naast de basisverzekering kun je het aanvullen met een no-claim dekking, ongevallenverzekering voor opzittenden, schadeverzekering voor opzittenden, rechtsbijstand of een pechhulpverzekering

Aanvullingen op uw motorverzekering


Wat is de ongevallenverzekering voor opzittenden?

Stel, u raakt als bestuurder van een motor betrokken bij een ongeval. De opzittenden van de motor raken blijvend invalide of overlijden zelfs. De ongevallenverzekering voor inzittenden keert dan een vast bedrag uit aan de opzittenden of de nabestaanden.

Wat is de schadeverzekering opzittenden ?

U kunt als bestuurder van een motor betrokken raken bij een ongeval. Ook de inzittenden van de auto kunnen dan gewond raken of zelfs overlijden. De schadeverzekering opzittenden vergoedt dan de schade die de opzittenden van de motor lijden.

Welke risico’s dekt een schadeverzekering inzittenden ?

De schadeverzekering opzittenden vergoedt de schade die opzittenden van een motor lijden door een ongeval. Het maakt niet uit of de bestuurder of een passagier schuldig zijn aan of aansprakelijk zijn voor het veroorzaken van de schade.

Materiële schade
Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

Welke risico’s dekt een schadeverzekering inzittenden ?

De schadeverzekering inzittenden vergoedt de schade die inzittenden van een auto lijden door een ongeval. Ook de bestuurder is verzekerd. Het maakt niet uit of de bestuurder of de andere inzittenden schuldig zijn aan of aansprakelijk voor het veroorzaken van de schade.

Zijn er doden of gewonden in het spel?

Dan is er letselschade. Het is erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige situaties. Ook kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kan meestal pas beoordeeld worden als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Heeft u schade geleden in het verkeer?

Verhaalrechtsbijstand verleent juridische hulp bij het verhalen van de schade. Dekkin geldt alleen voor het motorvoertuig dat op de polis vermeld staat.

Aanvullende dekking bij pech

Wanneer u verzekerde voertuig pech krijgt, geeft deze verzekering recht op hulp

Alle verzekeringen op een rijtje voor u

Partners