Motorfiets Oldtimerverzekering

VERGELIJKEN & AFSLUITEN


Het is wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten voor uw oldtimer, ook als uw klassieker achter slot en grendel in de garage staat. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verplichting is geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Door deze verplichting zijn alle verkeersdeelnemers gedekt tegen schade die door een andere motorrijtuig toegebracht wordt. Een motorrijtuigenverzekering dekt de schade die met een motorrijtuig of door een motorrijtuig is veroorzaakt.

Wa-verzekering dekt alleen schade die u met uw oldtimer toebrengt aan een ander voertuig en/ of persoon. Schade aan uw eigen oldtimer is niet gedekt. Hiervoor is de brand/diefstal, beperkt of volledig cascoverzekering. Deze verzekeringen kunt u naast de verplichte WAM-verzekering afsluiten

Iedere verzekeraar kent eigen eisen waaraan het voertuig moet voldoen voor het sluiten van de aanvullende dekking, zoals bijvoorbeeld het gebruik en het aantal kilometers dat u per jaar met uw oldtimer rijdt. Bij de aanvullende brand/diefstal en beperkt cascoverzekeringen is vaak een door de verzekeraar goedgekeurd expertiserapport verplicht. Met de beperkt cascoverzekering is uw oldtimer verzekerd voor schade door brand, explosie, kortsluiting, blikseminslag, diefstal en joyriding. Schade die u zelf aanbrengt aan uw oldtimer, zoals een valpartij, valt niet onder de dekking.

WA Casco verzekering dekt naast gedekte schades bij beperkte casco ook schade door vandalisme en schade door ongelukken die u zelf veroorzaakt aan uw eigen klassieker. Ook voor de WA Casco verzekering is vaak een door de verzekeraar goedgekeurd expertiserapport verplicht.

Alle verzekeringen op een rijtje voor u

Partners