Machinebreukverzekering


U kunt uw machines verzekeren tegen buitenkomende oorzaken en tegen het eigen gebrek van de machines..

Voordelen
- Concurrerende premie
- Dekking van de reparatie- of vervangingskosten van uw productiemachines
- Alle vormen van schade verzekerd, ook als gevolg van menselijk falen

Alle verzekeringen op een rijtje voor u

Partners