Kampeerautoverzekering

VERGELIJKEN & AFSLUITEN


Het is wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten voor uw kampeerauto. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verplichting is geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Door deze verplichting zijn alle verkeersdeelnemers gedekt tegen schade die door een andere motorrijtuig toegebracht wordt. De WA-verzekering dekt de schade die met een motorrijtuig of door een motorrijtuig is veroorzaakt. Schadevrije jaren hebben invloed op de premie. U heeft één schadevrije jaar opgebouwd na een jaar waarin geen schade ten laste van de verzekering is gekomen. (lees hier meer over schade vrije jaren).

Wa-verzekering dekt alleen schade die u met uw kampeerauto toebrengt aan een ander voertuig en/ of persoon. Schade aan uw eigen kampeerauto is niet gedekt.

Als aanvulling op de WA dekking kunt u uw kampeerauto uitbreiden met een beperkte casco dekking. Wa beperkte casco vergoedt diefstal-, brand- of stormschade aan uw eigen kampeerauto maar niet de schade die u zelf veroorzaakt aan uw kampeerauto.

WA Casco verzekering dekt naast gedekte schades bij beperkte casco ook schade door vandalisme en schade door ongelukken die u zelf veroorzaakt aan uw kampeerauto. .

Alle verzekeringen op een rijtje voor u

Partners