Inboedelverzekering

VERGELIJKEN & AFSLUITEN


De inboedelverzekering dekt schade aan alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren. Roerende zaken zijn alle spullen in huis die niet “aard- en nagelvast”zitten. De spullen in uw huis kunnen op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Met een inboedelverzekering bent u hiervoor verzekerd. Over het algemeen dekt een inboedelverzekering schade aan de spullen in uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. Voor de verzekering geldt soms een eigen risico. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.
Mits de waarde van uw inboedel hoger is dan de verzekerde waarde van uw polis, is er sprake van onderverzekering. Met de inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars kunt u de waarde van uw inboedel vaststellen. Indien u de inboedelwaardemeter correct invult, heeft u bij een aantal maatschappijen de garantie niet te laag verzekerd te zijn. Om aanspraak te kunnen blijven maken op deze garantie dient u om de vijf jaar een nieuwe inboedelwaardemeter in te vullen. Door het invullen van slechts een paar vragen zoals leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen en huur- of koopwoning kunt u het te verzekeren bedrag vaststellen.

Voorbeeld onderverzekering


U heeft een inboedelverzekering met een verzekerd bedrag van € 40.000,-. U krijgt schade aan uw inboedel. De schade wordt door de expert vastgesteld op € 10.000,- en de werkelijke waarde van uw inboedel op € 50.000,-. Vaak wordt er gedacht dat het verzekerd bedrag van € 40.000,- in dit geval voldoende is om de schade van € 10.000,- volledig uit te keren. Helaas is dat niet zo. Verzekeraars stellen zich op het standpunt dat zij in dit geval premie hebben ontvangen voor het verzekerd bedrag van € 40.000,- en niet voor het werkelijke waarde van € 50.000,-

Alle verzekeringen op een rijtje voor u

Partners