Dienstenwijzer


De Wet Financieel Toezicht eist dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst goed geïnformeerd worden over onder andere de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener u biedt. Wie zijn wij Verzekeringsconcurrent.nl is een handelsnaam van Area Assurantiën.

Verzekeringsconcurrent.nl
Bezoekadres:
Peperstraat 147-1
1502 AE Zaandam

Postbus 1308
1500 AH Zaandam
Telefoon: (075) 670 50 04
E-mail: info@verzekeringsconcurrent.nl
Internet: www.verzekeringsconcurrent.nl

Telefoon Area Assurantiën: 075 614 06 66
E-mail Area Assurantiën: info@areaassurantien.nl
Ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 34388786

Registratie bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
onder nummer 300.014189

Bereikbaarheid
Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur en bereikbaar op telefoonnummer 075 670 50 04. In noodgevallen kunt u bellen met nummer 06 14 67 27 97 of u kunt bellen met het alarmnummer van de verzekeringsmaatschappij.
Onze website www.verzekeringsconcurrent.nl kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week bereiken.

Registratie bij AFM
Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn ingeschreven in het register onder nummer 12020596. Deze registratie is wettelijk verplicht. Het register kunt u raadplegen op de website van de AFM; www.afm.nl. De ons toegekende vergunning door Autoriteit Financiële Markten is van toepassing op de volgende gebieden: Adviseren en bemiddelen in betaalrekeningen, consumptief krediet, elektronisch geld, hypothecair krediet, inkomensverzekeringen, schadeverzekeringen particulier, schadeverzekeringen zakelijk, spaarrekeningen, vermogen en zorgverzekeringen.

Aard van onze dienstverlening
Op onze website www.verzekeringsconcurrent.nl kunt u alleen schadeverzekeringen voor particulieren vergelijken en afsluiten op basis van execution only.
Dat wil zeggen dat er door ons geen advies wordt gegeven.
U maakt zelf de keuze voor een verzekeringsproduct en voert u bij de aanvraag ervan zelf de gegevens in die nodig zijn.
Omdat ons bedrijf geen advies heeft gegeven of handelingen heeft verricht, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid bij schade die het gevolg is van een onjuiste productkeuze die u heeft gemaakt, of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag.

Voor zakelijke schadeverzekeringen kunt u geen online vergelijking maken of verzekering afsluiten.
U kunt wel een offerte aanvragen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben , bel ons dan gerust.

Hoe volledig is de vergelijking?
Wij kunnen verzekeringen vergelijken van de meeste verzekeraars, maar niet alle Nederlandse verzekeraars.
Alleen de verzekeringen waarvoor u een aanvraag kunt indienen of een offerte kunt aanvragen worden getoond.
Als er slechts één verzekering wordt getoond in het overzicht, heeft er geen vergelijking plaats gevonden.

Hoe wordt er vergeleken?
Aan de hand van de ingevulde gegevens wordt er een vergelijking gemaakt.
Vervolgens wordt verzekering met de laagste premie bovenaan getoond. In het overzicht getoonde verzekeringen kunt u meestal direct aanvragen. Prijs en kwaliteit

De vergelijking van autoverzekeringen worden niet alleen op basis van de premie vergeleken maar wordt ook gekeken naar de kwaliteit.
Dit wordt aan u getoond door middel van sterren.
Er wordt in totaal 5 sterren toegekend voor een product.
Het aantal sterren dat toegekend is aan een product is gebaseerd op de score voor prijs en kwaliteit.
Voor de goedkoopste premie wordt altijd 2,5 ster toegekend.
De overige sterren worden toegekend voor de kwaliteit.
De kwaliteit wordt word bepaald op basis van een aantal productkenmerken.
Deze productkenmerken worden getoond wanneer u op de sterren klikt.

Hoe worden wij beloond?
Wij krijgen een beloning op basis van een doorlopende provisie van de maatschappij welke verwerkt is in de premie van het product.
Onafhankelijk ?
Wij zijn volledig een volledig zelfstandige bedrijf.
Geen enkele verzekeraar, bank of een andere aanbieder van financiële producten heeft een aandeel of stemrechten in ons kapitaal.

Wat verwachten wij van u ?
Het is uitermate belangrijk dat u de juiste gegevens verstrekt.
Dit is in uw eigen belang.
Indien u onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt en indien dit achteraf blijkt, dan is de verzekeraar op grond van de verzekeringsvoorwaarden gerechtigd bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
Wij verzoeken u vriendelijk om de ontvangen polissen en andere stukken te controleren op juistheden en alle onjuistheden.
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw verzekeringen.
Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, aan- en verbouw van uw woning, een huwelijk of een geboorte.

Klachten ?
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen, verzoeken wij u vriendelijk om ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met u klacht bij het KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) terecht.
Wij staan geregistreerd onder nummer: 300.014189.
KIFID Postbus 93257 2509 AG Den Haag www.kifid.nl info@kifid.nl
Voor klachten met betrekking tot een zorgverzekering kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
SKGZ,
Postbus 291 3700 AG Zeist www.skgz.nl info@skgz.nl

Alle verzekeringen op een rijtje voor u

Partners