Bromfietsverzekering

VERGELIJKEN & AFSLUITEN


Het is wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten voor uw motorrijtuig, ook als uw motorrijtuig achter slot en grendel in de garage staat. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verplichting is geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Door deze verplichting zijn alle verkeersdeelnemers gedekt tegen schade die door een andere motorrijtuig toegebracht wordt. Een motorrijtuigenverzekering dekt de schade die met een motorrijtuig of door een motorrijtuig is veroorzaakt.

Wa-verzekering dekt alleen schade die u met uw motorrijtuig toebrengt aan een ander voertuig en/ of persoon. Schade aan uw eigen brom- of snorfiets is niet gedekt

Als aanvulling op de WA dekking kunt u uw brom- of snorfiets uitbreiden met een beperkte casco dekking. Wa beperkte casco vergoedt bijvoorbeeld diefstal , bliksem, brand- of stormschade aan uw eigen brom- of snorfiets maar niet de schade die u zelf veroorzaakt aan uw eigen brom- of snorfiets. Pas op uw brom- of snorfiets moet, behalve met het standaardslot, altijd op slot worden gezet met een ‘categorie 3’ ART- goed-gekeurd veiligheidsslot. Welke sloten dit zijn, is bekend bij uw bromfietsdealer. In geval van diefstal moeten alle originele sleutels worden meegestuurd met de schade-aangifte

WA Casco verzekering dekt naast gedekte schades bij beperkte casco ook schade door vandalisme en schade door ongelukken die u zelf veroorzaakt aan uw eigen brom- of snorfiets.

Alle verzekeringen op een rijtje voor u

Partners