Bestelautoverzekering

VERGELIJKEN & AFSLUITEN


Ook voor uw bestelauto bent u wettelijk verplicht om een WA dekking af te sluiten voor uw bestelauto. In vergelijking met personenauto´s worden bij bestelauto´s de premie voor de WA dekking niet bepaald door het ledig gewicht. Maar geldt het zogenaamde treingewicht als uitgangspunt. Een bestelauto heeft een maximaal treingewicht van 3500 kg en deze word berekend door het ledig gewicht en het laadgewicht samen te voegen. Is het totaalgewicht zwaarder dan 3500 kg. Dan word dit voertuig gerekend tot vrachtauto.

Wa-dekking dekt alleen schade die u met uw bestelauto toebrengt aan een ander voertuig en/ of persoon. Schade aan uw eigen bestelauto is niet gedekt.

Als aanvulling op de WA dekking kunt u uw bestelautoverzekering uitbreiden met een beperkte casco dekking. Wa beperkte casco vergoedt inbraak, diefstal en ruit-, brand- of stormschade aan uw eigen voertuig maar niet de schade die u zelf veroorzaakt aan uw eigen bestelauto. Soms is het premieverschil tussen WA dekking en Beperkte Casco dekking heel klein. Daarom is het verstandig ook te vergelijken tussen WA dekking en WA Beperkte Cascodekking.

WA Casco verzekering dekt naast gedekte schades bij beperkte casco ook schade door vandalisme en schade door ongelukken die u zelf veroorzaakt aan uw eigen bestelauto.

Aanvullingen op uw bestelautoverzekering


Wat is de ongevallenverzekering voor inzittenden?

Stel, u raakt als bestuurder van een auto betrokken bij een ongeval. De inzittenden van de auto raken blijvend invalide of overlijden zelfs. De ongevallenverzekering voor inzittenden keert dan een vast bedrag uit aan de inzittenden of de nabestaanden.

Welke risico’s dekt een ongevallenverzekering voor inzittenden?

Als de inzittenden van een auto door een ongeval overlijden of blijvend invalide raken, keert de ongevallenverzekering voor inzittenden een vast bedrag uit. Dit bedrag krijgen de slachtoffers of nabestaanden. Ook de bestuurder is verzekerd. Het uit te keren bedrag ligt vast in de polis. Bij de ongevallenverzekering voor inzittenden is het opgegeven aantal zitplaatsen belangrijk. Het maakt niet uit of de bestuurder aansprakelijk is voor het ongeval. De dekking van de verzekering geldt wanneer de inzittenden in de auto zitten. Maar ook tijdens het in- en uitstappen. Of bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van een noodreparatie onderweg

Wat is de schadeverzekering inzittenden ?

U kunt als bestuurder van een auto betrokken raken bij een ongeval. Ook de inzittenden van de auto kunnen dan gewond raken of zelfs overlijden. De schadeverzekering inzittenden vergoedt dan de schade die de passagiers van de auto lijden.

Welke risico’s dekt een schadeverzekering inzittenden ?

De schadeverzekering inzittenden vergoedt de schade die inzittenden van een auto lijden door een ongeval. Ook de bestuurder is verzekerd. Het maakt niet uit of de bestuurder of de andere inzittenden schuldig zijn aan of aansprakelijk voor het veroorzaken van de schade.

Gaat het om blikschade of kapotte spullen?

Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite

Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite

Dan is er letselschade. Het is erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige situaties. Ook kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kan meestal pas beoordeeld worden als het slachtoffer (vrijwel) is genezen. De dekking van de verzekering geldt wanneer de inzittenden in de auto zitten. Maar ook tijdens het in- en uitstappen. Of bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van een noodreparatie onderweg

Heeft u schade geleden in het verkeer?

Verhaalrechtsbijstand verleent juridische hulp bij het verhalen van de schade. Dekking geldt alleen voor het motorvoertuig dat op del polis vermeld staat

Aanvullende dekking bij pech

Wanneer u verzekerde voertuig pech krijgt, geeft deze verzekering recht op hulp

Vervoer van eigen goederen


Biedt dekking voor schade aan de in het verzekerde bestelauto aanwezige vervoerde zaken, zoals gereedschappen en/of handelsgoederen, tegen verlies of beschadiging ontstaan door diefstal en vandalisme of poging daartoe. Graag vergelijken wij voor u over de meest voordelige bestelautoverzekeringen.

Alle verzekeringen op een rijtje voor u

Partners