Autoverzekering

VERGELIJKEN & AFSLUITEN


Het is wettelijk verplicht om een WA-autoverzekering af te sluiten voor uw auto. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verplichting is geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Door deze verplichting zijn alle verkeersdeelnemers gedekt tegen schade die door een andere auto toegebracht wordt. Een autoverzekering dekt de schade die met een auto of door een auto is veroorzaakt. Schadevrije jaren hebben invloed op de premie. U heeft één schadevrije jaar opgebouwd na een jaar waarin geen schade ten laste van de verzekering is gekomen.

Wa-autoverzekering dekt alleen schade die u met uw auto toebrengt aan een ander voertuig en/ of persoon. Schade aan uw eigen auto is niet gedekt. Wordt meestal afgesloten voor auto’s ouder dan 10 jaar.

Als aanvulling op de WA dekking kunt u uw autoverzekering uitbreiden met een beperkte casco dekking. Wa beperkte casco vergoedt inbraak, diefstal en ruit-, brand- of stormschade aan uw eigen voertuig maar niet de schade die u zelf veroorzaakt aan uw eigen auto. Wordt meestal afgesloten voor auto’s tussen 6 en 10 jaar oud. Soms is het premieverschil tussen WA dekking en Beperkte Casco dekking heel klein. Daarom is het verstandig ook te vergelijken tussen WA dekking en WA Beperkte Cascodekking.

WA Casco verzekering dekt naast gedekte schades bij beperkte casco ook schade door vandalisme en schade door ongelukken die u zelf veroorzaakt aan uw eigen auto. Wordt vaak afgesloten voor auto’s tussen 0 en 5 jaar.

Aanvullingen op uw autoverzekering


Wat is de ongevallenverzekering voor inzittenden?

Stel, u raakt als bestuurder van een auto betrokken bij een ongeval. De inzittenden van de auto raken blijvend invalide of overlijden zelfs. De ongevallenverzekering voor inzittenden keert dan een vast bedrag uit aan de inzittenden of de nabestaanden.

Welke risico’s dekt een ongevallenverzekering voor inzittenden?

Als de inzittenden van een auto door een ongeval overlijden of blijvend invalide raken, keert de ongevallenverzekering voor inzittenden een vast bedrag uit. Dit bedrag krijgen de slachtoffers of nabestaanden. Ook de bestuurder is verzekerd. Het uit te keren bedrag ligt vast in de polis. Bij de ongevallenverzekering voor inzittenden is het opgegeven aantal zitplaatsen belangrijk. Het maakt niet uit of de bestuurder aansprakelijk is voor het ongeval. De dekking van de verzekering geldt wanneer de inzittenden in de auto zitten. Maar ook tijdens het in- en uitstappen. Of bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van een noodreparatie onderweg

Wat is de schadeverzekering inzittenden ?

U kunt als bestuurder van een auto betrokken raken bij een ongeval. Ook de inzittenden van de auto kunnen dan gewond raken of zelfs overlijden. De schadeverzekering inzittenden vergoedt dan de schade die de passagiers van de auto lijden.

Welke risico’s dekt een schadeverzekering inzittenden ?

De schadeverzekering inzittenden vergoedt de schade die inzittenden van een auto lijden door een ongeval. Ook de bestuurder is verzekerd. Het maakt niet uit of de bestuurder of de andere inzittenden schuldig zijn aan of aansprakelijk voor het veroorzaken van de schade.

Gaat het om blikschade of kapotte spullen?
Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite
Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite
Dan is er letselschade. Het is erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige situaties. Ook kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kan meestal pas beoordeeld worden als het slachtoffer (vrijwel) is genezen. De dekking van de verzekering geldt wanneer de inzittenden in de auto zitten. Maar ook tijdens het in- en uitstappen. Of bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van een noodreparatie onderweg
Heeft u schade geleden in het verkeer?

Verhaalrechtsbijstand verleent juridische hulp bij het verhalen van de schade. Dekking geldt alleen voor het motorvoertuig dat op del polis vermeld staat

Aanvullende dekking bij pech

Wanneer u verzekerde voertuig pech krijgt, geeft deze verzekering recht op hulp

Alle verzekeringen op een rijtje voor u

Partners